Νομικές πληροφορίες - Όροι & προϋποθέσεις χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι») που διέπουν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (η «ιστοσελίδα »). Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας σημαίνει ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και να ενεργείτε σύμφωνα με αυτούς. Η Groupe GM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή την Ιστοσελίδα και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ:

Η παρούσα ιστοσελίδα δημοσιεύεται από την Groupe GM, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με κεφάλαιο 152449 € και αριθμό μητρώου 348 718 768 (στο Εταιρικό Μητρώο Παρισιού), η έδρα της οποίας βρίσκεται στην οδό 10 rue des BERGERS, 75015 Παρίσι, Γαλλία. Η ιστοσελίδα ανήκει στην Groupe GM και την διαχειρίζεται η Stéphanie Thévenot, Marketing Manager.

Κάθε πλοήγηση στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των ακόλουθων όρων.

Ο φορέας της ιστοσελίδας είναι: INFOMANIAK, Avenue de la Praille 26, CH-1227 CAROUGE - GENEVE.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Groupe GM είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης της παρούσας ιστοσελίδας και κατέχει όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επ’αυτής. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναπαράσταση του περιεχομένου της. Η Groupe GM κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το συνολικό υλικό αυτής της ιστοσελίδας ή έχει νόμιμο δικαίωμα από τρίτους να χρησιμοποιεί υλικό σε αυτήν.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κανένα μέρος αυτής της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, αναρτηθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή περιλαμβάνει επίσης την χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου από αυτή την ιστοσελίδα σε άλλη, καθώς και μη εξουσιοδοτημένους συνδεσμους. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή χρήση του υλικού από αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητά αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Groupe GM. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση υλικού από αυτή την ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Groupe GM. Ενδέχεται να υπάρχουν ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται με αυτήν την ιστοσελίδα. Η Groupe GM δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα ή τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτή. Η Groupe GM αποποιείται κάθε ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε τέτοιες ιστοσελίδες και για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται ή αγοράζονται από αυτές. Η Groupe GM δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας που παραπέμπει στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Groupe GM διασφαλίζει στο μέτρο των δυνατοτήτων της ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή. Η Groupe GM δεν ευθύνεται εάν η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε λόγο.

Η Groupe GM μπορεί να διακόπτει κατά καιρούς τις υπηρεσίες της για λειτουργικούς λόγους, για λόγους συντήρησης ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν ευθύνεται για ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από αυτό.

Η Groupe GM προσπαθεί να προστατεύει την ασφάλεια των χρηστών της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και να διατηρεί την ιστοσελίδα της σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί συνεχή ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή, καθώς η ορθή λειτουργία τους μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες πέραν του ελέγχου της.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Groupe GM λαμβάνει όλα τα μέτρα που μπορεί για να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Groupe GM αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με πιθανές ανακρίβειες ή παραλείψεις του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Groupe GM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη διάταξη και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Groupe GM αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Παρακάτω εξηγούμε πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες που μαθαίνουμε για εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συνήθως μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να υποχρεωθείτε να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες. Ωστόσο, ο διακομιστής ιστού της Groupe GM μπορεί να καταγράφει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP (Internet Protocol) και άλλες πληροφορίες, όπως το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, ο ιστότοπος από τον οποίο έγινε η σύνδεση, οι σελίδες του ιστότοπου που επισκέφθηκαν και η σειρά προβολής, καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης.

Επιπλέον, η Groupe GM μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν κάθε χρήστη ή πελάτη μέσω της φόρμας επικοινωνίας που εμφανίζεται στον ιστότοπο, στο πλαίσιο αυτών των ανταλλαγών. Κάθε χρήστης ή πελάτης που αλληλογραφεί με την Groupe GM μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας παρέχει έτσι τα στοιχεία επικοινωνίας του/της και το αντικείμενο του μηνύματος, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, και όλες αυτές οι πληροφορίες επεξεργάζονται από την Groupe GM προκειμένου να ανταποκριθεί και να παρακολουθήσει τα αιτήματα αυτά.

Όλοι οι χρήστες και οι πελάτες ενημερώνονται εκ των προτέρων για όλα τα δικαιώματά τους βάσει του νέου κανονισμού ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ), που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018, μέσω μιας φόρμας συγκατάθεσης και ενημέρωσης που θα εμφανίζεται αυτόματα και θα πρέπει να γίνεται δεκτή πριν αποκτήσουν πρόσβαση και συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ COOKIES

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/CE της ΕΕ, η Groupe GM ή/και η Gwakamol χρησιμοποιούν cookies για σκοπούς προσωπικής ταυτοποίησης. Τα cookies είναι κομμάτια πληροφοριών που ένας ιστότοπος μεταφέρει στον σκληρό δίσκο ενός χρήστη με σκοπό την τήρηση αρχείων. Τα cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστότοπο που τα τοποθέτησε μόνο όταν ο επισκέπτης επιστρέφει στον εν λόγω ιστότοπο. Τα cookies σας διευκολύνουν αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας κατά την παραμονή σας στην ιστοσελίδα μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού είναι αρχικά ρυθμισμένα ώστε να αποδέχονται τα cookies. Ωστόσο, όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν αυτά τα cookies κάνοντας κλικ στο κουμπί «διαγραφή cookies» στις Επιλογές Διαδικτύου κάτω από το σημείο «εμπιστευτικότητα».

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς, παρακαλούμε στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση communication@groupegm.com.

Παρακαλείστε να αναφέρετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και οποιοδήποτε σχετικό μήνυμα.

Η Groupe GM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή την ιστοσελίδα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕIΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

© Groupe GM 2018 - Mε επιφύλαξη παντός δικαιώματος, όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.

 
 
Πάνω

Suitel GM Greece use cookies to keep the site working properly.
Some cookies may be used for analysis by Suitel GM Greece or its partners. By clicking on Accept all and continue, you consent to the use of these cookies.

We use Google Analytics to analyze statistics on our site.
These cookies allow us to collect information on the use and performance of our site in order to improve its functionality, attractiveness and content. The information collected by these cookies is aggregated, and is therefore anonymous.

We use Youtube to stream our videos. These cookies are linked to the video delivery service.